https://www.youtube.com/watch?v=wFeJTTaGLDc

「STU48瀧野由美子の大学受験チャレンジ企画」の公開授業 #2が、YouTubeの予備校「ただよび」文系チャンネルで公開されました。

STU48瀧野由美子の大学受験チャレンジ企画!古文、現代文、英語の第2回公開授業になります。

【STU48 瀧野由美子×ただよび】公開授業#2! – YouTube

関連リンク